Co je Canisterapie?

Slovo Canisterapie se v současné době objevuje stále častěji a ve volném překladu znamená terapie s pomocí psa. Je to způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Canisterapie může pomoci klientům s různým postižením ,zdravotním problémem či jen citové nepohodlí,samota. Canisterapie má velmi dobré výsledky při problému s pohybem,pamětí,soustředění,hyperaktivitou,motivací,komunikací, atd. .....

Jak canisterapie probíhá?

Canisterapie může být individuální nebo skupinová a probíhá pod vedením canisterapeuta ve spolupráci se zaměstnanci zařízení, kteří společně dohlížejí na klidný průběh terapie.

Jaké jsou účinky  Canisterapie?

Canisterapie je důležitou součástí léčby našich klientů, kteří díky terapii začali více komunikovat s lékaři a fyzioterapeuty. Zvířecí pomocníci pomáhají zlepšovat psychický stav nemocným klientům i osamělým seniorům. Přinášejí jim radost a lásku. to jsou pocity, které tito klienti velmi potřebují.